Blog Single

Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 (Cetirizine 10mg)

Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3, viên nén bao phim Cetirizin 10mg Số GĐKLH: VD-20648-14, Số lô: 21002B, NSX: 250521, HD: 250524; Số lô: 21001B, NSX: 140421, HD: 140424 do Công ty Cổ phần dược phẩm 2/9 - Nadyphar sản xuất.

Blog Single

Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3

Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3, Viên nang cứng Fluconazole (Fluconazole 150mg) Số GĐKLH: VN-16474-13, Số lô: KE22638; NSX: 10/10/2022; HD: 09/10/2025

Blog Single

Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2

Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2, Dung dịch nhỏ mũi Xylometazolin 0,05% Số GĐKLH: VD-18682-13, Số lô: 030523, NSX: 19/05/2023, HD: 19/05/2025 do Công ty cổ phần dược Danapha sản xuất.

Blog Single

Thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 01 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-QLD ngày 27/02/2023 của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 01 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành;

Blog Single

Thay đổi thông tin thuốc trúng thầu Ridlor thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia

Thay đổi thông tin thuốc trúng thầu Ridlor thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia của Công ty Cổ phần Dược phẩm TBYT Hà Nội