Blog Single

Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh Quý I 2024

Kết quả bệnh viện khảo sát người bệnh nội trú, ngoại trú quý I năm 2024

Blog Single

KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2023

Kết quả tự kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2023

Blog Single

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN CUỐI NĂM 2022

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022