Blog Single

Công văn số 3239 /SYT-NVY Về việc giải quyết vướng mắc về đảm bảo điều kiện khám chữa bệnh cho người bệnh BHYT

Thời gian vừa qua, Sở Y tế nhận được phản ánh, kiến nghị của các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh (các văn bản gửi kèm) về một số vướng mắc trong