KHOA DƯỢC – VẬT TƯ & THIẾT BỊ Y TẾ

Địa chỉ: Tầng 2, nhà A1, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh

Cơ cấu tổ chức

Tổng số cán bộ 10 (Bao gồm 2 Dược sĩ CKI , 01 Dược sĩ Đại học, 06 Dược sĩ cao đẳng, 01 KTV thiết bị y tế)

Lãnh đạo phòng hiện tại

+ Trưởng khoa : DSCKI Hoàng Thị Nga

+ Phó trưởng khoa : DSCKI Trần Trà Mi

Chức năng, nhiệm vụ “Thực hiện theo thông tư 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế thông tư quy định tổ chức và hoạt động của khoa dược bệnh viện”
1.1 Chức năng của khoa Dược - VTTBYT
Khoa Dược – VTTBYT là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.
1.2 Nhiệm vụ chung:
- Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo bảo đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).
- Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.
- Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
- Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.
- Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
* Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.
* Nghiên cứu khoa học
* Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.
* Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.
* Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.
* Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

Thành tích đạt được

Trong những năm qua, Khoa Dược -VTTBYT luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,Tập thể và  cá nhân nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và được tặng giấy khen của Sở Y tế.

 Định hướng phát triển

 - Đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ kịp thời, an toàn, hợp lý phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện.

 - Tiếp tục phát triển công tác thông tin thuốc, dược lâm sàng

 - Công tác nghiên cứu khoa học, đăng ký đề tài cơ sở,1 đề tài / năm. Khuyến khích các Dược sĩ và cán bộ trong Khoa phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công việc.

 - Chuẩn hóa toàn bộ các quy trình hoạt động trong khoa Dược. Thực hiện xây dựng và cải tiến văn bản theo hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2015.