Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngành Y tế Hà Tĩnh, hiện có 170 đoàn viên.

Cùng với sự hình thành và phát triển của Bệnh viện Phục hồi chức năng, Công đoàn bệnh viện ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng đoàn viên công đoàn, với sự cố gắng nỗ lực của từng đoàn viên công đoàn, sự đoàn kết trong tập thể BCH công đoàn đã và đang góp phần xây dựng bệnh viện phát triển toàn diện trên một tầm cao mới.

BCH Công đoàn cơ sở Bệnh viện Phục hồi chức năng đương nhiệm gồm có 5 đồng chí:           

1. Đồng chí Phạm Thị Phương – Chủ tịch Công đoàn.

2. Đồng chí Phan Đăng Lợi – Phó Chủ tịch Công đoàn.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoàn – UVBCH – Trưởng ban Nữ công.

4. Đồng chí Trần Thị Thanh Duyên – UVBCH – Kế toán công đoàn.

5. Đồng chí Trần Thị Hồng Linh – UVBCH – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Với vai trò đại diện cho người lao động, BCH Công đoàn  đã tham gia xây dựng, tổ chức và giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cán bộ, đoàn viên Công đoàn; Chủ động phối hợp với Đảng ủy, chính quyền đơn vị tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm.

Công đoàn luôn lắng nghe những đóng góp tích cực, những tâm tư, nguyện vọng hợp pháp của đoàn viên công đoàn, chủ động tham gia, đóng góp nhiều ý kiến với lãnh đạo đơn vị nhằm đảm bảo đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp của viên chức, người lao động liên quan đến lương, phụ cấp, chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động, chế độ dưỡng sức, cán bộ nghỉ hưu, chuyển công tác…

 Công đoàn đã thực hiện việc phân cấp, phân nhiệm hoạt động công đoàn đối với các đồng chí trong BCH Công đoàn, phát huy được vị thế trong việc phối hợp với lãnh đạo đơn vị, thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ hoạt động công đoàn và tham gia quản lý chuyên môn tại đơn vị. Xây dựng các dự thảo văn bản về quy chế chi tiêu nội bộ; tiêu chí đánh giá trừ điểm tập thể, cá nhân; chỉ tiêu kế hoạch hoạt động chuyên môn. Tạo điều kiện hỗ trợ cho viên chức, người lao động học tập rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp ứng xử...

Với những kết quả đạt được trong các nhiệm kỳ hoạt động, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã vinh dự nhận được những thành tích như: Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc, bằng khen của UBND tỉnh, bằng khen về thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2010-2020...

Nhiệm kì 2023 - 2028, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong thời kì đổi mới. Quán triệt đầy đủ nội dung cơ bản các nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn các cấp đến 100% viên chức, người lao động.

Thực hiện mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ viên chức, người lao động cả về số lượng, chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, hiểu biết xã hội. Phấn đấu 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 80% các tổ công đoàn đạt vững mạnh. Phấn đấu các năm trong nhiệm kì đạt công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận giấy khen và bằng khen của công đoàn các cấp, Liên đoàn Lao động tỉnh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ Thi đua...