Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Tĩnh, tiền thân là Viện Điều dưỡng II Nghệ Tĩnh, được thành lập năm 1977, trụ sở ban đầu đóng tại Nghi Xuân. Sau ngày tách tỉnh  được đổi tên thành Viện Điều dưỡng Hà Tĩnh, chức năng nhiệm vụ là nơi an dưỡng cho các bậc lão thành, người có công với cách mạng, người già…

       Năm 1999 Viện Điều dưỡng Hà Tĩnh được đổi tên thành Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Hà Tĩnh theo Quyết định 924/1999/QĐ.UB.TC ngày 21 tháng 5 năm 1999. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức theo Quyết định 963/1999/QĐ -BYT ngày 02/04/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

       Năm 2003 với yêu cầu nhiệm vụ mới, ngày 30 tháng 7 năm 2003 Ủy ban nhân tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định 1619/2003/QĐ-UB-TC về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, với 16 nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức gồm 3 phòng và 6 khoa. Từ trước năm 2010 bệnh viện hoạt động chủ yếu là Điều dưỡng, còn mang tính bao cấp. Từ năm 2010 bệnh viện chuyển hướng hoạt động chủ yếu là hoạt động khám chữa bệnh, phục hồi chức năng theo xu thế chung của toàn Ngành y tế.  

        Để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế về quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở Phục hồi chức năng. Năm 2014 Ủy ban nhân tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định: 2679/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2014 về việc kiện toàn Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng Hà Tĩnh thành bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh. Với chức năng nhiệm vụ được quy định theo Thông tư 46/2013/TT-BYT, với cơ cấu gồm có: Ban giám đốc (01 Giám đốc, 2 Phó Giám đốc), 04 phòng chức năng và 08 khoa chuyên môn.

          Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh là bệnh viện chuyên khoa hạng II tuyến tỉnh, là tuyến cuối cùng về Phục hồi chức năng của tỉnh Hà Tĩnh. Bên cạnh sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, trong những năm qua tập thể cán bộ, viên chức Bệnh viện đã nỗ lực hết mình vì sự phát triển của bệnh viện, và sự phát triển của chuyên ngành phục hồi chức năng. Bệnh viện đã đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại, đào tạo con người để phát triển chuyên sâu về phục hồi chức năng.

         Trong quá trình hình thành và phát triển bệnh viện đã dành được nhiều phần thưởng mà Đảng và Nhà nước trao tặng: Được tặng Huân chương lao động hạng III và nhiều bằng khen, giấy khen của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế Hà Tĩnh. Trải qua hơn 45 xây dựng và phát triển đến nay Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đã xây dựng đội ngũ có hơn 180 cán bộ công nhân viên chức và người lao động. Trong đó có 35 bác sỹ, nhiều bác sỹ được đào tạo chuyên sâu về phục hồi chức năng và đội ngũ Kỹ thuật viên chính quy chuyên nghiệp. Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh là nơi Khám chữa bệnh, Phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tỉnh nhà xứng đáng lời dạy của Bác Hồ “ Lương Y như từ mẫu”.