Blog Single

DANH MỤC GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH CHO BỆNH NHÂN CÓ BẢO HIỂM Y TẾ

Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2023/TT- BYT ngày 17/11/2023 Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạn trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp)