Blog Single

Mời báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức LCNT đối với gói thầu bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống oxy trung tâm

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức LCNT đối với gói thầu bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống o xy trung tâm

Blog Single

Thư mời chào hàng các đơn vị kinh doanh; Công ty sửa chữa bảo dưỡng điện tử điện lạnh.

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đang có nhu cầu tháo dỡ, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế linh phụ kiện hệ thống điều hòa tại Bệnh viện năm 2024 cụ thể như sau:

Blog Single

Thư mời báo giá thiết bị văn phòng (Máy tính, máy in)

Để có căn cứ mua sắm máy tính phục vụ cho hoạt động của bệnh viện trong quý II năm 2024. Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp máy tính, máy in với nội dung cụ thể như sau:

Blog Single

THƯ MỜI BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức LCNT đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sa

Blog Single

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức LCNT đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức LCNT đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế

Blog Single

THƯ MỚI BÁO GIÁ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ MÁY GIẶT CÔNG NGHIỆP, MÁY SẤY CÔNG NGHIỆP

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị với nội dung cụ thể như sau:

Blog Single

Thư mời báo giá dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện

Thư mời báo giá dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện

Blog Single

THƯ MỚI BÁO GIÁ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

Blog Single

Thư mới báo giá mua sắm trang thiết bị y tế Quý I năm 2024

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm trang thiết bị y tế Quý I năm 2024”

Blog Single

Thư mời báo giá mua sắm vật tư y tế (kim châm cứu) sử dụng cho thủ thuật châm cứu trong y học cổ truyền Quý I năm 2024

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm vật tư y tế sử dụng cho thủ thuật châm cứu trong y học cổ truyền Quý I năm 2024” với nội dung cụ thể như sau:

Blog Single

Thư mời báo giá dịch vụ tư vấn thẩm định giá cho gói thầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm sử dụng năm 2024

Để có cắn cứ xấy dựng giá gói thầu, làm cở sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm sử dụng năm 2024. Bệnh viện Phục hồi chức năng kính mời các đơn vị có đủ năng lực gửi báo giá kèm hồ sơ về bệnh viện PHCN

Blog Single

Thư mời báo giá cung cấp mẫu lịch tết năm 2024

Để có cơ sở lập kế hoạch đấu thầu mua sắm Lịch tết năm 2024 làm quà tặng cho cán bộ nhận viên chức người lao động. Bệnh viện Phục hồi chức năng kính mời các đơn vị có nhu câu quan tâm gửi báo giá về Bệnh viện Phục hồi chức năng

Blog Single

Thư mời báo giá in ấn phẩm chuyên môn.

Để có căn cứ in các loại ấn phẩm chuyên môn phục vụ cho công tác khám chữa bệnh của bệnh viện. Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh kính đề nghị các đơn vị chuyên in ấn phẩm

Blog Single

Thư báo giá cung cấp trang phục nhân viên y tế, quần áo công tác mùa đông

Hiện nay Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh chúng tôi đang có kế hoạch mua sắm trang phục mùa đông cho nhân viên y tế. Qúy Công ty quan tâm, chúng tôi kính mời Qúy Công ty tham gia báo giá.:

Blog Single

Thư mời báo giá gói bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị Y tế

Thư mời báo giá gói bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị Y tế

Blog Single

Thư mới báo giá gói thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế quý IV năm 2023 tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh

Thư mới báo giá gói thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế quý IV năm 2023 tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh

Blog Single

THƯ MỜI BÁO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau: