Hội đồng khoa học xem xét thông qua đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến năm 2019


Chiều ngày 25/9, Hội đồng khoa học Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh tổ chức xem xét thông qua đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến năm 2019. Tham dự có BS.CKII Nguyễn Thị Diện – Giám đốc bệnh viện, BS. CKI Phạm Thị Phương - Chủ tịch Hội đồng khoa học Bệnh viện – Phó Giám đốc Bệnh viện, BS.CKI Trần Văn Thảo – Phó Giám đốc bệnh viện cùng các đồng chí trong Hội đồng khoa học và các bác sỹ đến từ các khoa, phòng trong toàn bệnh viện.

BS Phan Khắc Tịnh, khoa Nội – Nhi báo cáo: Sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin trong việc làm bệnh án điều trị nhi tại bênh viện PHCN”

BS Nguyễn Thị Mỹ, khoa Nội – Nhi báo cáo đề tài: “Đánh giá hiệu quả can thiệp kỹ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại bệnh viện PHCN Hà Tĩnh”

Hội đồng khoa học cùng tất cả các bác sỹ đến từ các khoa, phòng trong toàn bệnh viện đã được nghe 3 nhóm nghiên cứu báo cáo đề tài, sáng kiến:  

BS Phan Khắc Tịnh, khoa Nội – Nhi báo cáo:“Sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin trong việc làm bệnh án điều trị nhi tại bênh viện PHCN”; 

- BS Nguyễn Thị Mỹ, khoa Nội – Nhi báo cáo đề tài: “Đánh giá hiệu quả can thiệp kỹ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại bệnh viện PHCN Hà Tĩnh”; 

- Dược sỹ CKI Hoàng Thị Nga báo cáo đề tài: “Bước đầu đánh giá thực trạng sử dụng thuốc năm 2018 tại BV PHCN Hà Tĩnh”

Các nhóm nghiên cứu đã  chia sẻ với đồng nghiệp về kết quả đánh giá nghiên cứu trong thời gian qua. Đồng thời, được nghe ý kiến đóng góp về ý kiến về thể thức, về nội dung của Hội đồng khoa học, các bác sỹ đến từ các khoa, phong trong bệnh viện.
 

Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt khoa học, đồng chí Chủ tịch Hội đồng khoa học Bệnh viện - BS. CKI Phạm Thị Phương đề nghị các nhóm nghiên cứu chỉnh sửa lại đề tài, sáng kiến để gửi trình Hội đồng sáng kiến của Sở Y tế xem xét thông qua công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2019.

Oanh Nguyễn

Hình ảnh hoạt động nhân đạo
Hình ảnh hoạt động đoàn thể
Hình ảnh làm việc tại bệnh viện
Hỗ trợ
Hotline: 0393.856.657