Thông báo tuyển dụng bác sỹ


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2020
TẠI PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HÀ TĨNH  

 

Thực hiện Kế hoạch số 1076/KH-SYT ngày 22/4/2020 của Sở Y tế về việc tuyển dụng bác sỹ năm 2020; Căn cứ Kế hoạch số 253/KH-BVPHCN ngày 22/9/2020 về việc tuyển dụng viên chức y tế năm 2020 của Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Tĩnh;

Bệnh viện phục hồi chức Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng Bác sỹ đa khoa, viên chức hạng III: 04 chỉ tiêu; Bác sỹ YHCT, viên chức hạng III: 01 chỉ tiêu;

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển: Xét tuyển thực hiện qua 02 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

3. Điều kiện dự tuyển

- Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp đại học phù hợp với chuyên ngành tuyển dụng nêu trên; đáp ứng các điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức được quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ "Nghị định sữa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập"; Thông tư số 03/2019 ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ);

Tiêu chuẩn dự tuyển: Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sỹ đa khoa, Bác sỹ YHCT, viên chức hạng III theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TT-BNV-BYT ngày 27/5/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Y tế quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sỹ, Bác sỹ Y học dự phòng, Y sỹ.

- Bệnh viện chỉ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển đối với thí sinh đã có bằng tốt nghiệp (Trường hợp nhà trường chưa tổ chức cấp phát bằng thì tiếp nhận thí sinh đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của nhà trường và phải bổ sung bằng tốt nghiệp vào Phiếu đăng ký dự tuyển ngay sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển).

4. Phiếu Đăng ký dự tuyển

4.1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) gửi kèm thông báo này.

4.2. Hai phong bì (có dán tem) ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại (để báo tin, thông báo) phần nơi nhận.

4.3.  Phiếu đăng ký dự tuyển và phòng bì được bỏ vào túi đựng.

5. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Tiếp nhận từ ngày 28/9/2020 đến hết ngày 27/10/2020.

6. Lệ phí xét tuyển: Bệnh viện tạm thu 500.000 đồng/thí sinh (Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC  ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

7. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức - Hành chính (Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển) Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh - Số 223 đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (Thí sinh trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển)

Số điện thoại liên hệ: 02393.856.657 hoặc 0918.756.369

8. Dự kiến thời gian xét tuyển: Từ ngày ngày 17/11/2020 tại Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Tĩnh - Số 223 đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Chú ý:

- Người nộp Phiếu đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn hách nhiệm trước pháp luật về Phiếu đăng ký dự tuyển của mình, nếu phát hiện có gian dối về Phiếu đăng ký dự tuyển thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Thí sinh kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển phải cam đoan đúng sự thật và hoàn thiện Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định sau khi nhận được thông báo trúng tuyển./.

Mẫu phiếu dự tuyển

Hình ảnh hoạt động nhân đạo
Hình ảnh hoạt động đoàn thể
Hình ảnh làm việc tại bệnh viện
Hỗ trợ
Hotline: 0393.856.657