Phòng tổ chức hành chính1. Các Thành Viên trong phòng

BSCKI. Nguyễn Thị Diện - Bí thư đảng bộ, giám đốc bệnh viện 

Sinh hoạt tại phòng TCHC, chỉ đạo trực tiếp phòng TCHC

Trần Tuấn Sơn - Phó Trưởng phòng TCHC

Phụ trách chung

Nguyễn Thị Hồng - Phó trưởng phòng TCHC

Phục trách mảng TCCB

Trần Vĩnh khôi 

Thợ điện nước

Trần Thị Minh Hồng 

Tạp Vụ

Dương Thị Yến

Văn Thư

 

Nguyễn Xuân Hảo

Lái xe

 
 

Phòng Tổ chức Hành chính với chức năng tham mưu cho Giám đốc:

1. Nghiên cứu việc quản lý, sắp xếp, bố trí nhân cho lực phù hợp: Tham mưu cho Giám đốc về các văn bản như sắp xếp, bố trí và điều động nhân lực trong toàn đơn vị;

2. Tổng hợp đề xuất của các khoa phòng về cải tiến lề lối làm việc.

3. Quy hoạch cán bộ và kế hoạch đào tạo cán bộ: như xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ; xây dựng quy hoạch cán bộ dự nguồn…vv;

4. Quản lý và lưu trữ hồ sơ các thành viên trong đơn vị.

5. Thực hiện chế độ chính sách của nhà nước để giải quyết các quyền lợi về tinh thần, vật chất cho các thành viên trong đơn vị: như xây dựng Quỹ tiền lương, nâng lương theo định kỳ hàng tháng, hàng quý trong năm;

6. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ: như tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện các nội quy và quy định, quy chế của cơ quan đề ra.

7. Lập kế hoạch cung ứng, dự trù mua sắm vật tư thông dụng theo từng thời gian.

8. Thẩm định, xem xét các dự trù mua sắm vật tư thông dụng.

9. Quản lý tài sản của đơn vị như: Nhà cửa, thiết bị thông dụng, sổ sách, biểu mẫu báo cáo. kiểm kê, sửa chữa các thiết bị thông dụng.

10. Cung cấp vật tư thông dụng theo yêu cầu chuyên môn, phù hợp với như cầu kinh phí

11. Đảm bảo cung cấp đủ điện, nước sạch và xử lý nước thải.

12. Tổ chức quản lý và thực hiện công tác Hành chính như công văn đi, đến lưu trữ và bảo quản hồ sơ, tài liệu; máy vi tính, đánh máy, tiếp khách.

13. Có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phòng chống cháy nổ của đơn vị.

14. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo giám đốc tình hình mua sắm, cung ứng vật tư, thiết bị, duy tu, sửa chữa và thanh lý tài sản.

15. Trong năm tham mưu cho Giám đốc ước tính khoảng 150-200 các loại văn bản.

Ngoài ra Tổ CNTT nằm trong phòng TCHC, có chức năng tham mưu cho giám đốc về các giải pháp ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành, quản lý hạ tầng CNTT, phần mềm CNTT

 
 
 

 

Hình ảnh hoạt động nhân đạo
Hình ảnh hoạt động đoàn thể
Hình ảnh làm việc tại bệnh viện
Hỗ trợ
Hotline: 0393.856.657