Thông báo đấu thầu nhà ăn


THÔNG BÁO

Về việc đấu thầu cung cấp dịch vụ căng tin tại bệnh viện

 

      Thực hiện phương án tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ căng tin tại bệnh viện PHCN Hà Tĩnh. Nay Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh xin thông báo:

1.      Đối tượng tham gia dự thầu: các cá nhân, tổ chức, đơn vị trong tỉnh đủ điều kiện có nhu cầu tham gia dự thầu.

2.      Hình thức đấu thầu: Đấu thầu hạn chế (người tham gia đấu thầu là người nhà cán bộ, lao động bệnh viện hoặc được cán bộ bệnh viện giới thiệu);

3.      Thời gian đăng ký dự thầu: từ ngày12/04/2017 đến trước 15 giờ 00 ngày 21/04/2017.

4.      Thời gian mở thầu: 17 giờ ngày 21/04/2017

5.      Địa điểm mở thầu: Phòng Họp, Bệnh viện Phục hồi chức năng;

      Mọi chi tiết xin liên hệ:

      Phòng TCHC bệnh viện PHCN Hà Tĩnh, số 223 – Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh, điện thoại 02393.856.657 để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Thị Diện

Thông báo bản gốc /Upload/files/77%20TB%20-%20BV%20ng%C3%A0y%2011_04.pdf

Hình ảnh hoạt động nhân đạo
Hình ảnh hoạt động đoàn thể
Hình ảnh làm việc tại bệnh viện
Hỗ trợ
Hotline: 0393.856.657