Thông tin cơ bản về bệnh viện


Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Tĩnh là bệnh viện chuyên khoa PHCN hạng II tuyến tỉnh;

- Hoạt động theo thông tư 46/2013 của Bộ Y t và Quyết định 2679 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

- Tổng số khoa phòng: 11 khoa, phòng chức năng;

- Tổng số nhân lực: hơn 140 cán bộ, lao động;

- Tổng số giường bệnh kế hoạch: 150 giường;

- Hàng năm điều trị cho hơn 6000 lượt bệnh nhân nội trú;

- Giám đốc bệnh viện: BSCKII Nguyễn Thị Diện

Hình ảnh hoạt động nhân đạo
Hình ảnh hoạt động đoàn thể
Hình ảnh làm việc tại bệnh viện
Hỗ trợ
Hotline: 0393.856.657