Thông báo xét tuyển viên chức đợt 2 - năm 2020


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ ĐỢT 2 NĂM 2020
TẠI BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HÀ TĨNH  

 

Thực hiện Kế hoạch số 1076/KH-SYT ngày 22/4/2020 của Sở Y tế về việc tuyển dụng bác sỹ năm 2020; Căn cứ Kế hoạch số 346/KH-BVPHCN ngày 14/12/2020 về việc tuyển dụng viên chức y tế đợt 2 năm 2020 của Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Tĩnh;

Bệnh viện phục hồi chức Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức y tế năm 2020 như sau:

- Bác sỹ đa khoa, viên chức hạng III: 03 chỉ tiêu;

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển;

Chi tiết thông báo và mẫu phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Diện

Hình ảnh hoạt động nhân đạo
Hình ảnh hoạt động đoàn thể
Hình ảnh làm việc tại bệnh viện
Hỗ trợ
Hotline: 0393.856.657