Thông báo trúng tuyển và mời ký hợp đồng


THÔNG BÁO

Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 và mời ký hợp đồng làm việc

Căn cứ Quyết định số 1636/QĐ-SYT ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 của Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh;

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh thông báo: Cho tất cả thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng để ký hợp đồng;

1. CHI TIẾT THÔNG BÁO (FILE ĐÍNH KÈM)

2. QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH PHÊ DUYỆT CỦA SỞ Y TẾ