Thông báo thời gian phỏng vấn vòng II - xét tuyển viên chức năm 2021


GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

Căn cứ Kế hoạch số 192/KH-BVPHCN ngày 01/07/2021 về Kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế tại bệnh viện Phục hồi chức năng năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-BVPHCN ngày 9/8/2021 của Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021;

Căn cứ Quyết định 147/QĐ-BVPHCN-HĐXT ngày 16 /8/2021 của Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức y tế làm việc tại bệnh viện Phục hồi chức năng năm 2021

Theo đề xuất của Hội đồng xét tuyển viên chức;

Nay triệu tập thí sinh tham gia phỏng vấn vòng 2  như sau:

- Danh sách các ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng theo yêu cầu của vị trí việc làm được tham gia phỏng vấn vòng 2 gồm 09 thí sinh (có danh sách kèm theo); Danh sách được niêm yết tại bệnh viện từ ngày 20/8/2021;

Thời gian phỏng vấn vòng 2 bắt đầu khai mạc vào lúc 7h30 ngày 27/8/2021;

Địa điểm: Hội trường tầng 3 nhà A1 – Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh;

Thí sinh khi đi nhớ mang theo: Giấy CMND hoặc thẻ CCCD, Hộ chiếu…; Có mặt lúc 6h30 phút làm test Covid -19 (bệnh viện miễn phí xét nghiệm);

Tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của ban tổ chức, đảm bảo 5k để phòng chống dịch Covi – 19;

Trên đây là danh sách, số báo danh, thời gian, địa điểm phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2021 tại bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tinh. Đã dán niêm yết tại bệnh viện từ ngày 20/8/2021. Số điện thoại liên hệ 0918756369./.

Tải danh sách theo tệp đính kèm (Tệp đính kèm danh sách)

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Thị Diện

Hình ảnh hoạt động nhân đạo
Hình ảnh hoạt động đoàn thể
Hình ảnh làm việc tại bệnh viện
Hỗ trợ
Hotline: 0393.856.657