Thông báo thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn để xét tuyển viên chức và lịch xét tuyển vòng 2 năm 2020


THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm (đủ điều kiện tham gia vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020

1. Danh sách các ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng theo yêu cầu của vị trí việc làm được tham gia vòng 2 (Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển); gồm 01 ứng viên cho vị trí tuyển dụng bác sỹ đa khoa, 02 ứng viên cho vị trí bác sỹ YHCT có tên sau:

TT

Họ và tên

Hộ khẩu thường trú

Số CMND

Số Điện thoại Liên lạc

Đối tượng ưu tiên

I

Bác sỹ đa khoa

       

1

Nguyễn Thị Hải

Sơn Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

184048551

 0986482438

không

II

Bác sỹ YHCT

 

 

 

 

2

Phan Thị Linh

Đức Đồng, Đức Thọ, Hà Tĩnh

184205702

0983742275

 không

3

Trần Thị Thanh Tâm

Số 190 đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh

184205917

0977594610

không

 

Tổng danh sách có: 03 ứng viên

       

Dự kiến thời gian hướng dẫn ôn tập: ngày 10/11/2020;

Thời gian xét tuyển ngày 17/11/2020;

Chi tiết (theo đường Link)

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Thị Diện

Hình ảnh hoạt động nhân đạo
Hình ảnh hoạt động đoàn thể
Hình ảnh làm việc tại bệnh viện
Hỗ trợ
Hotline: 0393.856.657