BV Phục hồi chức năng Hà Tĩnh: Tổ chức tập huấn thu thập thông tin người khuyết tật tại cộng đồng.


Vừa qua, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh tổ chức tập huấn thu thập thông tin người khuyết tật tại cộng đồng tại Trung tâm Y tế dự phòng Lộc Hà và thành phố Hà Tĩnh.

Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hà Tĩnh, Lộc Hà phối hợp với Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Tĩnh tổ chức lớp tập huấn triển khai hướng dẫn, thu thập thông tin người khuyết tật tại cộng đồng cho hơn 350 học viên là cán bộ chuyên trách phục hồi chức năng tại Trạm Y tế và tất cả cộng tác viên y tế xã, phường. Tham dự khai mạc tập huấn có BSCKII Nguyễn Thị Diện - Giám đốc Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Tĩnh.

Bác sỹ Nguyễn Thị Diện Giám đốc Bệnh viên phục hồi chức năng: Vai trò của y tế cơ sở trong công tác điều tra thu thập số liệu, quản lý và chăm sóc sức khỏe người khuyết tật tại cộng đồng là việc hết sức cần, đòi hỏi sự chính xác.

Tại buổi tập huấn, các học viên được giảng viên BS Nguyễn Văn Thảo - Phó Giám đốc Bệnh viện phục hồi chức năng hướng dẫn thu thập thông tin người khuyết tật và hệ thống thông tin người khuyết tật, thông tin về hộ gia đình, thông tin về dạng khuyết tật như; khuyết tật về vận đông, khuyết tật nghe nói, khuyết tật nhìn, khuyết tật thần kinh - tâm thần.

Sau buổi tập huấn các học viên đã năm rõ các kiến thực một cách cơ bản và về tại địa phương sẽ tiến hành điều tra thu thập thông tin, số liệu và vào phần mềm quản lý sức khỏe phục hồi chức năng người khuyết tật tại cộng đồng.

Oanh Nguyen

Hình ảnh hoạt động nhân đạo
Hình ảnh hoạt động đoàn thể
Hình ảnh làm việc tại bệnh viện
Hỗ trợ
Hotline: 0393.856.657