Tập huấn Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng


Thực hiện Kế hoạch 149/KH-BV ngày 12 tháng 6 năm 2017 về việc triển khai Chỉ đạo tuyến Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng năm 2017. Ngày 17 tháng 6 bệnh viện Phục hồi chức năng triển khai Phục hồi chức năng tại cộng đồng, Tập huấn nâng cao thái độ, kỹ năng phát hiện sớm cho người khuyết tật tại cộng đồng tại 2 xã: Bình Lộc và Thạch Kim

Đối tượng được tập huấn là 50 học viên bao gồm Cán bộ y tế cơ sở, y tế thôn bản, cán bộ Hội người cao tuổi, Hội phụ nữ, Trưởng thôn, tham dự lớp tập có đại diện Phòng y tế Lộc Hà, Đại diện lãnh đạo 2 xã.

Các học viên được trang bị các kiến thức về phát hiện sớm, can thiệp sớm đối tượng tàn tật, cách quản lý người khuyết tật tại cộng đồng.

Trong khuôn khổ lớp tập huấn các bác sỹ Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Tĩnh đã truyền thông nâng cao thái độ hành vi, nhận  thức về chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, người cao tuổi tại cộng đồng

TuanSon-BVPHCN

Hình ảnh hoạt động nhân đạo
Hình ảnh hoạt động đoàn thể
Hình ảnh làm việc tại bệnh viện
Hỗ trợ
Hotline: 0393.856.657