Tập huấn Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tại Hương Sơn


Tiếp tục thực hiện kế hoạch 149/KH-BVPHCN về công tác chỉ đạo tuyến Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng năm 2017, sáng ngày 24/6, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đã tiến hành “Tập huấn nâng cao thái độ, kỹ năng, phát hiện sớm, can thiệp sớm cho người khuyết tật” cho 50 cán bộ y tế huyện, trạm y tế xã, y tế thôn bản, cán bộ thôn xóm, hội Phụ nữ, hội Người cao tuổi của 2 xã Sơn Kim I và  thị trấn Tây Sơn- huyện Hương Sơn.

Bs CKI Nguyễn Thị Diện- Giám đốc bệnh viện với chuyên đề:“Vai trò của Phục hồi chức năng  và Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng”

Tại buổi tập huấn đã có 4 báo cáo chuyên đề chính: “Vai trò của Phục hồi chức năng  và Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng”, “Nâng cao kỹ năng phát hiện sớm, can thiệp sớm về khuyết tật”, “Quản lý người khuyết tật tại cộng đồng”, “Truyền thông nâng cao thái độ hành vi, nhận thức về chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, người cao tuổi tại cộng đồng”. Qua đây đã cung cấp thông tin cho các cán bộ y tế cơ sở, các cộng tác viên về  tình hình, tỷ lệ và chất lượng cuộc sống của người khuyết tật hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam; Các dạng khuyết tật, suy giảm chức năng, các dấu hiệu nhận biết và cách phát hiện sớm để can thiệp sớm cho người khuyết tật đặc biệt là ở trẻ em và các khó khăn gặp phải; Quản lý, truyền thông giáo dục cộng đồng nhằm thay đổi thái độ, hành vi đối với người khuyết tật. Tất cả nội dung của buổi tập huấn đều hướng tới mục tiêu: phát hiện sớm và can thiệp sớm cho người khuyết tật từ đó có thể giúp họ từ việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản của bản thân đến tham gia lao động sản xuất và hướng tới tái hòa nhập cộng đồng. Trách nhiệm đối với người khuyết tật, cuộc sống của người khuyết tật là của cả hệ thống chính trị, cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở và cần sự nỗ lực của gia đình và bản thân người khuyết tật. Trong các chuyên đề báo cáo đều nhấn mạnh vai trò  và trách nhiệm của cán bộ y tế cơ sở - là những người gần gũi và thấu hiểu hoàn cảnh, tình trạng của người khuyết tật trong phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

Các bác, các anh/chị là cán bộ y tế cơ sở và cộng tác viên đánh giá cáo các nội dung của lớp tập huấn.  Các cán bộ cho biết đây là việc làm cần thiết và cấp bách cung cấp thông tin, kiến thức giúp cho cán bộ y tế cơ sở, cộng tác viên nhận thấy được tầm quan trọng và vai trò Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng từ đó xây dựng kế hoạch phù hợp với từng bệnh nhân, từng địa phương.

Bs Thảo Linh - BVPHCN

 
 

Hình ảnh hoạt động nhân đạo
Hình ảnh hoạt động đoàn thể
Hình ảnh làm việc tại bệnh viện
Hỗ trợ
Hotline: 0393.856.657