Triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX


Chiều ngày 9/01/2021, Bệnh viện Phục hồi chức năng tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Tại hội nghị, 60 đảng viên của Bệnh viện Phục hồi chức năng đã được đồng chí Nguyễn Trọng Vân – Phó bí thư đảng uỷ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết số 01 - NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020.

Trong đó, nhấn mạnh kết quả nổi bật, tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

 

Triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Bí thư Đảng bộ Nguyễn Thị Diện đề nghị các đảng viên tiếp thu nghiêm túc các nội dung đã được quán triệt tại hội nghị; các chi bộ tuyên truyền sâu rộng tại chi bộ, các khoa phòng mình./.

Sơn Trần

 

Hình ảnh hoạt động nhân đạo
Hình ảnh hoạt động đoàn thể
Hình ảnh làm việc tại bệnh viện
Hỗ trợ
Hotline: 0393.856.657