Khoa cận lâm sàn


Khoa cận lâm sàng được thành lập vào ngày 07/3/2016

NHÂN SỰ KHOA:  gồm 7 đồng chí

1.       Đoàn Thị Hoa Lý : kĩ thuật viên trưởng/ phụ trách khoa

2.       Vương Thị Hà Lê : bác sĩ chẩn đoán hình ảnh

3.       Nguyễn Thị Lành : cử nhân xét nghiệm

4.       Nguyễn Vũ Linh : kĩ thuật viên X-quang

5.       Lê Thị Hà : kĩ thuật viên xét nghiệm

6.       Nguyễn Thị Hằng : điều dưỡng

7.       Bùi  Thị Thu Hường : hộ lý

 

Chức năng:

Khoa Cận lâm sàng có chức năng thực hiện các xét nghiệm về huyết học, hóa sinh, vi sinh,…,các kĩ thuật đánh giá chức năng : điện tim, điện não, lưu huyết não, loãng xương,… và các kĩ thật hình ảnh: X-quang, siêu âm,… Khoa được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về việc tổ chức thực hiện các hoat động tại khoa. 

Nhiệm vụ:

      - Tổ chức hoạt động của khoa theo quy chế công tác Khoa cận lâm sàng

      - Tổ chức sắp xếp các buồng máy liên hoàn, hợp lý đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh

     - Kiểm tra sát sao việc thực hiện kỹ thuật chiếu, chụp X-Quang, siêu âm,..các xét nghiệm huyết học, sinh hóa, vi sinh… và duyệt kết quả, đảm bảo kết quả chính xác đúng thời gian.

      - Đôn đốc, kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị, thực hiện các chế độ bảo hộ lao động, pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ, kiểm tra liều kế của từng người trong Khoa theo quy định.

      - Có trách nhiệm phối hợp với các Khoa lâm sàng tổ chức thực hiện các kỹ thuật đặc biệt theo quy định.

-       Tham gia nghiên cứu khoa học.

Tin liên quan