Khoa bệnh người cao tuổi


  1.      Giới thiệu chung:

               Khoa Bệnh người cao tuổi được thành lập theo quyết định ngày: 6/5/2011. Là một trong 4 khoa lâm sàng trực tiếp điều trị và chăm sóc bệnh nhân điều trị nội trú và bệnh nhân điều trị ban ngày tại bệnh viện.

2.      Lãnh đạo :

-          Trưởng khoa: BS CKI. Phan Đăng Lợi

-          Điều dưỡng trưởng khoa. Đoàn Thị Anh Tú

3.      Nhân sự:

-          Tổng số CBVC 13 trong đó:

+ BS CKI : 01

+ BS đa khoa:   02

+ Điều dưỡng:  09

+ Hộ lý:            01

4.      Chức năng nhiệm vụ:

-          Thu dung điều trị và chăm sóc bệnh nhân điều trị nội trú và bệnh nhân điều trị ban ngày  tại bệnh viện

-          Phối hợp với các khoa khác trong bệnh viện nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh nhân. Tham gia cấp cứu bệnh nhân trong toàn viện

-          Giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân và cộng đồng đăc biệt là lĩnh vực PHCN

-          Tham gia nghiên cứu khoa học

5.      Cơ sở vật chất:

 Khoa có 12 phòng trong đó:

 - 01 phòng hành chính/ phòng trực điều dưỡng.

- 01 phòng tiêm.

 - 01 phòng trưỡng khoa.

 - 08 phòng bệnh. (Trong đó có 02 phòng điều trị theo yêu cầu)

 - 01 phòng kho hộ lý.

  -  50 giường bệnh thực kê

6.   Hoạt động chuyên môn:

            -    Hàng năm tiếp nhận khoảng 1000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị từ các tuyến  chuyển đến. Các bệnh lý như TBMMN, chấn thương sọ nảo, chấn thương cột sống có hoặc không có tổn thương tủy, thoái hóa đa khớp….

            - Kết hợp điều trị nội khoa và kỷ thuật PHCN

            - Trong đó có nhiều bệnh nhân nặng đang hôn mê, ăn uống qua sonde, loét hoại tử hay phối hợp nhiều bệnh lý….

       7. Định hướng phát triển:

- Cử Bs đi học chuyên khoa về PHCN để có chuyên môn sâu về chuyên ngành nâng cao chất lượng điều trị

- Tập huấn, đào tạo đội ngũ điều dưỡng có tay nghề vững để chăm sóc bệnh nhân tốt nhất

- Nâng cao trách nhiệm và y đức đáp ứng sự hài lòng của người bệnh