Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh


Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/ĐUK, ngày 07/01/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 04/KH-ĐUBV ngày 14 /01/2020 của Đảng ủy Bệnh viện triển khai học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 12/02/2020, Đảng Ủy Bệnh viện phục hồi chức năng tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ đảng viên và  viên chức, người lao động.

Để 100% Đảng viên và quần chúng được tham gia học tập chuyên đề, nhưng không ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của đơn vị, Ban chấp hành Đảng bộ bệnh viện đã tổ chức thành 2 lớp học sáng và chiều. Toàn thể Đảng viên và quần chúng được học qua đĩa hình báo cáo của Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp – Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Phó Giám đốc Bệnh viện – BS.CKI Trần Văn Thảo khẳng định, việc nghiện cứu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là rất cần thiết, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới. Tăng cường xây dựng khố đại đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, Đảng viên và người lao động. BS.CKI Trần Văn Thảo yêu cầu các cán bộ tập trung theo dõi, tiếp thu chuyên đề do Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo truyền đạt, kết hợp với nghiên cứu tài liệu vận dụng sáng tạo theo thực tế cơ quan, đơn vị để áp dụng đạt kết quả ngày càng thiết thực.

BS.CKI Trần Văn Thảo – Phó Bí thư - Phó Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại Hội nghị

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 có chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tại Hội nghị đã được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo đã kể lại những mẩu chuyện về cuộc sống  thường ngày, phong cách làm việc, giao tiếp ứng xử của Bác với cán bộ, với nhân dân rút ra những bài học vừa đời thường nhưng rất  ý nghĩa, là tấm gương, di sản mà Người để lại cho hậu thế vẫn trường tồn với thời gian. Giáo sư cũng nhấn mạnh quan điểm của Bác: Đoàn kết là điểm mẹ (gốc), điểm mẹ mạnh, tốt đẹp sẽ sinh ra các điểm sau khỏe mạnh; các đại biểu cần coi “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một chỉnh thế thống nhất; tư tưởng là di sản của Bác để lại cho Đảng, nhân dân…

Theo BS Phạm Thị Phương – Phó Giám đốc Bệnh viện : Trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai hình thức học qua băng đĩa hình với ưu điểm chủ động thời gian, tiết kiệm kinh phí, đảm bảo 100% cán bộ vẫn được nghe các giảng viên trung ương có kinh nghiệm.  Sau hội nghị, Đảng ủy Bệnh viện PHCN yêu cầu các đồng chí cán bộ, đảng viên, phát huy sự tích cực chủ động học tập, tìm hiểu để nắm vững và áp dụng tốt các nội dung của chuyên đề vào công việc cũng như đời sống hàng ngày, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì người bệnh góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Oanh Nguyen

Hình ảnh hoạt động nhân đạo
Hình ảnh hoạt động đoàn thể
Hình ảnh làm việc tại bệnh viện
Hỗ trợ
Hotline: 0393.856.657