Lãnh đạo


Giám đốc Bệnh viện

Thầy thuốc ưu tú - BS.CKII

NGUYỄN THỊ DIỆN

SĐT: 0982324549

 

 

Phó Giám đốc Bệnh viện

BS.CKI

TRẦN VĂN THẢO

SĐT: 0914306466

Phó Giám đốc Bệnh viện

BS.CKI

PHẠM THỊ PHƯƠNG

SĐT: 0915687423