Lãnh đạo


Giám đốc Bệnh viện

Thầy thuốc ưu tú - BS.CKII

NGUYỄN THỊ DIỆN

SĐT: 0982324549

 

 

Phó Giám đốc Bệnh viện

BS.CKI

TRẦN VĂN THẢO

SĐT: 0914306466

Phó Giám đốc Bệnh viện

BS.CKI

PHẠM THỊ PHƯƠNG

SĐT: 0915687423

 

Hình ảnh hoạt động nhân đạo
Hình ảnh hoạt động đoàn thể
Hình ảnh làm việc tại bệnh viện
Hỗ trợ
Hotline: 0393.856.657