Đoàn thanh niên


Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Đoàn là Đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, Nhà nước và các ngành. Đoàn luôn luôn xác định nhiệm vụ của mình là đội quân xung kích cách mạng tích cực tham gia xây dựng Đảng và là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ

 1. GIỚI THIỆU

       Chi đoàn thanh niên Bệnh viện Phục hồi chức năng trong những năm đầu thành lập số lượng đoàn viên ít và chỉ hoạt động quy mô nhỏ. Cùng với sự phát triển của Bệnh viện qua các thời kì thì Đoàn thanh niên cho tới nay đã trở thành một đoàn thể lớn mạnh, hoạt động phong trào sôi nổi và hiệu quả.

         Các thời kì bí thư

Khóa

Bí thư

Chức vụ hiện tại

1

  Nguyễn Thị Diện

Giám đốc bệnh viện

2

  Lê Công Thành

Trưởng khoa Vật lý trị liệu

3

  Võ Thanh Dũng

Kế toán trưởng

4

  Phan Khắc Tịnh

Phó khoa Nội nhi

5

  Trần Tuấn Sơn

Phó trưởng phòng TCHC

6

  Trương Công Đồng

Cử nhân Vật lý trị liệu

1. Ban Chấp hành Chi đoàn thanh niên bệnh viện nhiệm kỳ 2019- 2022.

Ban Chấp hành Chi đoàn thanh niên (BCH) cơ sở hiện có 3 đ/c:

 1. Bí thư chi đoàn: Trương Công Đồng - Cử nhân
 2. Phó bí thư chi đoàn: Vương Thị Hà Lê - Bác sĩ
 3. Ủy viên: Trần Thị Thảo Linh - Bác sĩ

2. Chức năng nhiệm vụ Chi đoàn thanh niên bệnh viện Phục hồi chức năng:

 • Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.
 • Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiểu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
 • Phối hợp với Chính quyền tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVCLĐ.
 • Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
 • Phát triển đoàn xây dựng Chi đoàn cơ sở vững mạnh

3. Những Hoạt động thường xuyên của Công đoàn Bệnh viện

 • Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị CBVC Bệnh viện hằng năm.
 • Mở các lớp tập huấn, tuyên truyền chủ trương chính sách, của Đảng và Nhà nước, chức năng nhiệm vụ của Công đoàn. Tuyên truyền vận động đoàn viên ổn định tư tưởng, tích cực tham gia các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng tổ chức công đoàn, Bệnh viện.
 • Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quốc tế phụ nữ 8/3; 20/10; Tặng quà Học sinh giỏi, Con cán bộ viên chức đỗ đại học; tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tết Trung thu cho con em cán bộ và các bệnh nhân nhi đang điều trị tại bệnh viện.  
 • Tổ chức các hội thi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao động viên CBVC hăng say công tác hoàn thành nhiệm vụ của Bệnh viện.
 • Phối hợp với chính quyền trong viện kiểm tra bệnh viện 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm.
 • Kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
 • Tổ chức các đoàn khám bệnh tình nguyện tới đồng bào các vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, gia đình đình người có công...
 • Tổ chức nhiều hoạt động từ thiện tại chỗ như “Bữa cháo tình thương” , chương trình “Tiếng hát giường bệnh” định kỳ hai tuần một lần, 
 • Hàng năm kêu gọi các cá nhân, tổ chức hỗ trợ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện
 1. Các thành tích đã đạt được:

- Giấy khen của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 và 2019.

- Chi đoàn cơ sở vững mạnh nhiều năm.

Một số hình ảnh hoạt động của Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh

 

Hình ảnh hoạt động nhân đạo
Hình ảnh hoạt động đoàn thể
Hình ảnh làm việc tại bệnh viện
Hỗ trợ
Hotline: 0393.856.657