Danh sách các ứng viên Tham gia phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức đợt I năm 2019


DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN KIỂM TRA, SÁT HẠCH THEO YÊU CẦU VỊ TRÍ VIỆC LÀM 
(THAM GIA PHỎNG VẤN VÒNG 2) (xem bản Excel)
TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú Số CMND Vị trí dự tuyển Số Điện thoại Liên lạc Đối tượng ưu tiên
  Sáng 26/6            
I Bác sỹ            
1 Nguyễn Văn Cường 09/9/1985 Bình Lộc, Lộc Hà 183469863 Bác sỹ Đa khoa hạng 3 0981989753  
2 Trần Thị Thơ 07/7/1993 Bình Lộc, Lộc Hà 187248347 Bác sỹ YHCT (dinh dưỡng) hạng 3 0914297313  
II KTV hạng 4 (âm ngữ)            
1 Phạm Thị Thanh Hiền 03/11/1994 Hương Sơn, Hà Tĩnh 184150832 KTV (làm công tác âm ngữ trị liệu) hạng 4 0374484234  
III Công nghệ thông tin            
1 Trần Thanh Bình 19/5/1986 Đức Thọ, Hà Tĩnh 183430797 CNTT hạng 3 0987973573  
2 Đặng Hữu Hoàng 27/7/1984 Thạch Tiến, Thạch Hà 183386187 CNTT hạng 3 0916288797 Con thương binh 4/4
  Chiều 26/6            
IV Điều dưỡng hạng III            
1 Bùi Thị Giang 05/10/1993 TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 183985091 Điều dưỡng làm CT CNK hạng III 0355363864  
2 Nguyễn Thị Hương Giang 13/12/1992 Trần Phú, TP Hà Tĩnh 183999919 Điều dưỡng làm Dinh dưỡng hạng III 0889553388  
3 Lê Thị Hoa 20/12/1986 Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh 183398327 Điều dưỡng làm CT CNK hạng III 0982819887  
4 Phạm Thị Huyền 14/07/1992 Can Lộc, Hà Tĩnh 183779227 Điều dưỡng làm Dinh dưỡng hạng III 0972783099  
5 Cù Thị Oanh 22/02/1990 Thạch Hà, Hà Tĩnh 241229950 Điều dưỡng làm CT CNK hạng III 0989634195  
6 Phan Văn Phong 05/4/1986 Thạch Mỹ, Lộc Hà 183556196 Điều dưỡng làm CT CNK hạng III 0917058833  
7 Nguyễn Thị Mai Sương 17/02/1993 Đức Thọ, Hà Tĩnh 183992235 Điều dưỡng làm Dinh dưỡng hạng III 0976238053  
  Sáng 27/6            
  Kế toán đại học            
1 Lê Thị Khánh Ngọc 08/12/1991 Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 183874796 Kế toán viên đại học hạng 3 0978905399  
2 Nguyễn Thị Quý 23/01/1993 Đức Thọ, Hà Tĩnh 183908986 Kế toán viên đại học hạng 3 0914225528  
3 Lê Thị Thanh Thuỳ 18/04/1991 Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 183893886 Kế toán viên đại học hạng 3 0888588586  
4 Dương Lê Huyền Trang 27/10/1996 Thị trấn Thạch Hà, HT 184156999 Kế toán viên đại học hạng 3 0949586999  
5 Trần Thị Thu Trang 15/5/1993 Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, HT 183868294 Kế toán viên đại học hạng 3 0969186881 Con thương binh 4/4
6 Lương Thị Tuyết 13/9/1986 Thạch Trung, TP Hà Tĩnh 184367651 Kế toán viên đại học hạng 3 0982201139  
7 Phạm Thị Cẩm Vân 28/10/1992 Bắc Hà, TP Hà Tĩnh 183962776 Kế toán viên đại học hạng 3 0942281092  
  Chiều 27/6            
I Cử nhân Quản lý nhà nước hạng III            
1 Nguyễn Thị Kim Oanh 02/11/1995 Nam Hà, TP Hà Tĩnh 184196858 Cán bộ làm công tác xã hội, chất lượng BV 0911276285  
2 Phạm Thị Thuỷ 17/4/1995 Phù Việt, Thạch Hà, Hà Tĩnh 183980223 Cán bộ làm công tác xã hội, chất lượng BV 0969665025  
3 Dương Thị Vân 05/8/1992 Thạch Lạc, Thạch Hà 183120459 Cán bộ làm công tác xã hội, chất lượng BV 0972922384 Con Bệnh Binh; 
II KTV hạng 4 (KTV răng - Hàm - Mặt; KTV châm cứu)           (2 vị trí)
1 Phạm Thị Oanh 11/7/1981 Đại Nài, TP Hà Tĩnh   KTV châm cứu hạng 4 0914969637  
2 Nguyễn Trần Quang 25/5/1992 Thạch Quý, TP Hà Tĩnh   KTV Răng Hàm Mặt (hạng IV) 0984852882  
  Sáng 28/6            
I Điều dưỡng hạng 4            
1 Nguyễn Ngọc Ánh 12/03/1991 Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 183880007 Điều dưỡng Chăm sóc hạng IV 0982067478  
2 Nguyễn Thị Hằng 07/7/1986 Bắc Hà, TP Hà Tĩnh 183493544 Điều dưỡng (làm công tác Đo điện tim, lưu huyết não, đo loãng xương) hạng 4 0985238438  
3 Lê Thị Mai Hương 22/01/1987 Trần Phú, TP Hà Tĩnh 183459159 Điều dưỡng Chăm sóc hạng IV 0942898717  
4 Nguyễn Thị Hương 05/10/1995 Thạch Văn, Thạch Hà, Hà Tĩnh 184112822 Điều dưỡng Chăm sóc hạng IV 0978156882  
5 Nguyễn Thị Hồng Pháo 08/10/1992 Thạch Sơn,Thạch Hà, Hà Tĩnh 183749496 Điều dưỡng Chăm sóc hạng IV    
6 Đoàn Thị Mai Sương 25/01/1997 Thị xã Hồng Lĩnh, HT 184265019 Điều dưỡng Chăm sóc hạng IV 0942715697  
7 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 10/7/1988 Ngọc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh 183526972 Điều dưỡng Chăm sóc hạng IV 0834623568  
8 Phạm Hương Trà 08/09/1995 Mai Phụ, Lộc Hà 184162392 Điều dưỡng Chăm sóc hạng IV 0916404412 Con thương binh 4/4
  Chiều 28/6            
II KTV VLTL/PHCN hạng 4            
1 Phạm Thị Bình 01/5/1990 Thạch Môn, TP Hà Tĩnh 183630810 KTV VLTL/PHCN hạng 4 0372650722 Con Thương binh 4/4
2 Tạ Quang Huế 25/5/1991 Thạch Bàn, Thạch Hà, Hà Tĩnh 183914121 KTV VLTL/PHCN hạng 4 0984043280  
3 Nguyễn Thị Thanh Mai 08/10/1996 Văn Yên, TP Hà Tĩnh 184270816 KTV VLTL/PHCN hạng 4 0979057250  
4 Lê Thị Minh 23/6/1993 Thuần Thiện, Can lộc, Hà Tĩnh 183832234 KTV VLTL/PHCN hạng 4 0375308021  
5 Lê Thị Nhàn 16/9/1993 Ích Hậu, Lộc Hà, Hà Tĩnh 184069723 KTV VLTL/PHCN hạng 4 0975425830  
6 Nguyễn Thị Phú 18/7/1989 Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 183768420 KTV VLTL/PHCN hạng 4 0962679497  
  Sáng 29/6            
I KTV VLTL/PHCN hạng 3            
1 Dương Thị Cẩm Linh 03/9/1994 Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh 184143889 KTV VLTL/PHCN hạng 3 0843709195  
2 Nguyễn Thị Nga 01/3/1995 Phú lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 184363394 KTV VLTL/PHCN hạng 3 0967637947  
3 Nguyễn Thị Quý 15/01/1993 Tùng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 18396352 KTV VLTL/PHCN hạng 3   Con Thương binh 4/4
II Dược sỹ TC hạng 4            
1 Nguyễn Thị Hoài 10/11/1989 Thạch Trung, TP Hà Tĩnh 183616023 Dược sỹ TC (làm công tác sắc) hạng IV 0946261887  
2 Trương Thị Yến 04/04/1985 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh 183452423 Dược sỹ TC (làm công tác sắc) hạng IV 0911062145  
III CN Tâm lý            
1 Đoàn Thị Ái 07/02/1994 Hương Khê, Hà Tĩnh 183976843 CN Tâm Lý hạng 3 0965559327  
2 Chu Thị Hoài 17/02/1989 Tân Giang, TP Hà Tĩnh 183573260 CN Tâm Lý hạng 3 0988747147  

 

Hình ảnh hoạt động nhân đạo
Hình ảnh hoạt động đoàn thể
Hình ảnh làm việc tại bệnh viện
Hỗ trợ
Hotline: 0393.856.657