Công đoàn


1. Ban Chấp hành Công đoàn bệnh viện nhiệm kỳ 2017- 2022.

Ban Chấp hành Công đoàn (BCH) cơ sở hiện có 5 đ/c:

         Chủ tịch: Bà Phạm Thị Phương - Phó giám đốc Bệnh viện- UVBTV công đoàn ngành Y tế Hà Tĩnh, Trưởng ban nữ công Công đoàn ngành.

         Phó Chủ tịch: Ông Phan Đăng Lợi - Trưởng khoa Bệnh người cao tuổi

         Trưởng Ban nữ công: Bà Nguyễn Thị Kim Hoàn - KTV trưởng khoa VLTL

         Ủy ban kiểm tra: Bà Dương Thị Lài - KTV trưởng khoa Dược - vật tư y tế

         Ủy viên BCH: Ông Võ Thanh Dũng - Trưởng phòng Tài vụ

BCH công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt, nhận nhiệm vụ

2. Chức năng nhiệm vụ chính của Công đoàn bệnh viện Phục hồi chức năng:

 • Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.
 • Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiểu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
 • Phối hợp với Chính quyền tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVCLĐ.
 • Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
 • Phát triển đoàn xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

3. Những Hoạt động thường xuyên của Công đoàn Bệnh viện

 • Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị CBVC Bệnh viện hằng năm.
 • Mở các lớp tập huấn, tuyên truyền chủ trương chính sách, của Đảng và Nhà nước, chức năng nhiệm vụ của Công đoàn. Tuyên truyền vận động đoàn viên ổn định tư tưởng, tích cực tham gia các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng tổ chức công đoàn, Bệnh viện.
 • Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quốc tế phụ nữ 8/3; 20/10; Quốc tế thiếu nhi 1/6; Trung thu; Tặng quà Học sinh giỏi, Con cán bộ viên chức đỗ đại học;
 • Tổ chức các hội thi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao động viên CBVC hăng say công tác hoàn thành nhiệm vụ của Bệnh viện.
 • Phối hợp với chính quyền trong viện kiểm tra bệnh viện 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm.
 • Chỉ đạo ban thanh tra nhân dân và UBKT Công đoàn trong công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách kịp thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên.
 • Kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
 • Tổ chức các đoàn khám bệnh tình nguyện tới đồng bào các vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, gia đình đình người có công...

4. Các thành tích đã đạt được:

 • Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh CĐCS giỏi toàn diện: 2007,2008
 • Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam: 2009
 • Cờ thi đua Hai giỏi của LĐLĐ tỉnh: 2018
 • Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc nhiều năm.

Một số hình ảnh hoạt động của Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh

Đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

Giải bóng chuyền

 

Khám cấp thuốc miễn phí tại xã Sơn Ninh - Hương Sơn

 

Hội thi cắm hoa nghệ thuật

 

Ra mắt câu lạc bộ Nuôi con khỏe, dạy con ngoan.

 

Hình ảnh hoạt động nhân đạo
Hình ảnh hoạt động đoàn thể
Hình ảnh làm việc tại bệnh viện
Hỗ trợ
Hotline: 0393.856.657