Công bố điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2020


Sau khi kết thúc xét tuyển phỏng vấn, Hội đồng xét tuyển viên chức bệnh viện Phục hồi chức năng công bố điểm phỏng vấn xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển như sau:

SBD Họ và tên Ngày sinh Tổng điểm Ghi chú
  Bác sỹ Đa khoa      
01 Nguyễn Thị Hải 11/08/1994 66 Dự kiến trúng tuyển
  Bác sỹ YHCT      
02 Phan Thị Linh 11/04/1996 57.5  
03 Trần Thị Thanh Tâm 04/06/1995 80.5 Dự kiến trúng tuyển

Chi tiết điểm theo đường Link: Công bố điểm

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

(Đã ký)

Nguyễn THị DIện

Hình ảnh hoạt động nhân đạo
Hình ảnh hoạt động đoàn thể
Hình ảnh làm việc tại bệnh viện
Hỗ trợ
Hotline: 0393.856.657