Đoàn kiểm trả Sở Y tế kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017


Kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh

Thực hiện Quyết định 4969/QĐ-BYT ngày 01/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017. Ngày 30/11, Sở Y tế tổ chức kiểm tra Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh, Thầy thuốc nhân dân, bác sĩ Trần Xuân Dâng, Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn.

I. Tóm tắt kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện

1. Tổng số tiêu chí được áp dụng đánh giá: 79/83 tiêu chí

2. Tỷ lệ áp dụng so với 83 tiêu chí: 95%

3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 221

4. Điểm trung bình của các tiêu chí: 2.80

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

4

15

53

7

0

79

6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:

5.06

18.99

67.09

8.86

0.00

79

II. Đoàn kiểm tra đánh giá chung về chất lượng bệnh viện

- Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh hạng III có 100 gường KH; thực kê 185 giường; công suất sử dụng giường bệnh theo kế hoạch đạt 170 phần trăm, theo thực kê đạt 92 phần trăm; bệnh viện có 11 khoa phòng; 135 CB viên chức

- Tổng các khoản thu trong năm 32.811.051.194 trong đó nguồn Nhà nước cấp: 3.424.124.000, thu từ viện phí trực tiếp: 1.010.237.502, Thu BHYT đạt 27.880.430.692, thu XHH 211.055.000, thu khác: 285.204.000

- Bệnh viện đã tiếp tục triển khai hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện theo Thông tư 19/2013/TT-BYT và Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. 

- Đội ngũ cán bộ có y đức, kỹ năng giao tiếp ứng xử tốt.

- Tỷ lệ hài lòng người bệnh nội trú đạt 97 phần trăm (điểm trung bình 4,85/5 điểm)

- Tỷ lệ hài lòng người bệnh ngoại trú đạt 80,4 phần trăm (điểm trung bình 4,02/5 điểm)
- Tỷ lệ hài lòng nhân viên y tế đạt 91,2 phần trăm (TBC: 4.56/5)

- Bệnh viện đã thực hiện nghiêm túc tự đánh giá chất lương bệnh viện theo hướng dẫn của Sở Y tế

III. Đánh giá về Ưu điểm

- Bệnh viện đã triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện; xây dựng được Logo, Slogan, trang web của bệnh viện, kiện toàn Hội đồng quản lý chất lượng, mạng lưới quản lý chất lượng Bệnh viện, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh chung của toàn bệnh viện, có đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu và dự kiến kết quả đầu ra hợp lý, thực hiện đạt kết quả tốt.

- Môi trường chăm người bệnh được quan tâm, đảm bảo người bệnh được chăm sóc, điều trị trong môi trường sạch sẽ, gọn gàng. Trong năm không để xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng nào, chất lượng điều trị ngày càng được nâng cao, mang lại sự hài lòng cho bệnh nhân.

- Đội ngũ cán bộ có y đức tốt, có tinh thần đoàn kết cao. Bệnh viện đã cân đối được nguồn thu, tạo được thu nhâp tăng thêm cho cán bộ CNVC giúp cán bộ yên tâm công tác.

- Bệnh viện đã thực hiện nhiều hoạt động hướng về người bệnh trong chăm sóc và điều trị. Hệ thống biển báo, bảng chỉ dẫn đầy đủ, rõ ràng, bàn đón tiếp được bố trí vị trí thuận tiện cho bệnh nhân, có hướng dẫn phát số theo đúng thứ tự đảm bảo tính công bằng cho người bệnh. Người bệnh được cung cấp các thông tin về các dịch vụ kỹ thuật trong quá trình điều trị đầy đủ; triển khai đánh giá sự hài lòng của người bệnh đúng quy định, có báo cáo kết quả theo định kỳ.

- Bệnh viện đã thành lập khoa Dinh dưỡng tiết chế, phụ trách khoa là bác sỹ, có tương đối đầy đủ các tài liệu truyền thông về dinh dưỡng tiết chế tại các khoa phòng.

- Công tác nghiên cứu khoa học đã được bệnh viện quan tâm và thực hiện có hiệu quả, trong năm bệnh viện đã triển khai nghiên cứu ứng dụng được 03 sáng kiến/đề tài nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ bệnh nhân, hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

- Công tác dược: Triển khai phần mềm theo dõi xuất, nhập, tồn thuốc; xẩy dựng được các quy trình sử dụng thuốc cụ thể, được cập nhật. Bệnh viện đã tiến hành ra lẻ thuốc cho bệnh nhân theo từng lần sử dụng, đúng quy định.

- Công tác xét nghiệm: Ban hành được nhiều quy định, quy trình kỹ thuật; thực hiện nội kiểm, ngoại kiểm xét nghiệm đúng quy định.

- Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn: Bệnh viện đã triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn theo Thông tư số 08/2009/TT-BYT của Bộ Y tế, hội đồng và mạng lưới KSNK bệnh viện thực hiện có hiệu quả, công tác thu gom, xử lý chất thải đúng quy định.

IV. Về tồn tại, hạn chế

- Cơ sở hạ tầng khu điều trị nội trú xuống cấp, khuôn viên bệnh viện chật hẹp, các bộ phận phụ trợ như nhà xe nhân viên, nhà giặt bố trí rải rác, lộn xộn, các phòng điều trị chật chội, chưa đảm bảo đủ không gian thông thoáng, thoải mái cho bệnh nhân nằm điều trị nội trú.

- Công tác xây dựng kế hoạch: Một số kế hoạch, quy trình chưa hoàn thiện như kế hoạch đào tạo (đặc biệt đào tạo cán bộ diện quy hoạch), quy trình tuyển dụng nhân viên, quy trình bổ nhiệm cán bộ, quy trình triển khai văn bản...

- Hoạt động quản lý CLBV: Chưa có chuyên trách về quản lý CLBV, chưa xây dựng được bộ nhận diện thương hiệu, chưa triển khai đầy đủ các mục theo bảng kiểm đánh giá, mức độ hoàn thành các chỉ số đề ra đạt dưới 60 phần trăm kế hoạch.
- Hoạt động của hội đồng khoa học, hội đồng thuốc đang còn lẫn lộn, chưa đúng chức năng nhiệm vụ.

- Thực hiện danh mục kỹ thuật tại bệnh viện còn ít; xây dựng quy trình kỹ thuật, hướng dẫn điều trị và việc giám sát thực hiện đang còn hạn chế

- Công tác phòng cháy chữa cháy: Chưa bố trí được họng nước chữa cháy trong khuôn viên bệnh viện

- Chưa có tổ trưởng KSNK chuyên trách, thiếu các bảng biển hướng dẫn phân loại rác thải tại các nơi dễ nhìn, nơi đông người và nơi để thùng rác, chưa có mái che xe rác sinh hoạt. Công tác đào tạo quy trình chăm sóc người bệnh cho điều dưỡng, kỹ thuật viên chưa đầy đủ.

- Công tác xét nghiệm: Trang thiết bị ít, mới chỉ có 01 máy/loại. Hệ thống quản lý xét nghiệm chưa đạt yêu cầu về tổ chức, phân công nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động.

- Công tác dược: Chưa có hoạt động phân tích, đánh giá về bảo quản thuốc, chất lượng nhà thuốc, danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện. Hoạt động của hội đồng thuốc chưa đạt yêu cầu, một số quy trình được xây dựng nhưng tổ chức thực hiện chưa đầy đủ.

- Công tác dinh dưỡng tiết chế: Lãnh đạo khoa DD-TC chưa được đào tạo chuyên ngành về dinh dưỡng. Các hoạt động về DD-TC còn khá hạn chế, chưa xây dựng được khẩu phần ăn bệnh lý cho các loại bệnh khác nhau; chưa sàng lọc, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân đầy đủ sau khi vào viện. Khu nhà ăn chưa thực sự sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh, chưa đảm bảo một chiều, lưu mẫu thức ăn chưa đúng quy định.

V. Đoàn đề xuất các giải pháp ưu tiên

- Xây dựng đề án để đề xuất các cơ quan quản lý hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới khu điều trị nội trú. Chủ động sắp xếp lại các khu vực để xe nhân viên, giải quyết các tài sản đã được xuất hủy đang còn tồn đọng, cắt tỉa cây xanh, thực hiện cơ sở y tế Xanh Sạch Đẹp An toàn.

- Bổ sung thêm các trang thiết bị cho khoa cận lâm sàng như máy sinh hóa, máy phân tích tế bào máu, ....

-Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để phát triển dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến và ngoại tuyến. Tập trung nguồn lực phát triển kỹ thuật mới, tăng tỷ lệ thực hiện dịch vụ kỹ thuật 

-Tăng cường chất lượng hoạt đồng của các hội đồng (hội đồng khoa học, hội đồng quản lý CLBV, Hội đồng thuốc và điều trị)

- Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo liên tục cán bộ y tế; cập nhật những kiến thức mới, những kỹ thuật mới trong công tác điều trị - chăm sóc

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học,áp dụng sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh

VI. Kết luận của trưởng đoàn kiểm tra

- Bệnh viện có nhiều cố gắng trong công tác cải tiến chất lượng bệnh viện, tích cực đổi mới phong cách, thái độ phục vụ đáp ứng sự hài lòng người bệnh thu hút bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh tăng. Bệnh viện cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế đã nêu. Giữ vững và tăng cường khối đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. 

- Khẩn trương đề xuất các cơ quan quản lý hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới khu điều trị nội trú

- Cần tiếp tục đầu tư nguồn lực để cải tiến chất lượng bệnh viện; rà soát, bổ sung và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển dịch vụ kỹ thuật đến 2020; có giải pháp cụ thể phát triển các dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật vượt tuyến. 

- Tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh và cập nhật các quy định chuyên môn, quy trình kỹ thuật khám chữa bệnh, hướng dẫn chẩn đoán - điều trị; hướng dẫn theo dõi và chăm sóc. Thực hiện tốt công tác đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Tuấn Sơn

Hình ảnh hoạt động nhân đạo
Hình ảnh hoạt động đoàn thể
Hình ảnh làm việc tại bệnh viện
Hỗ trợ
Hotline: 0393.856.657