NỘI QUY PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019


NỘI QUY

PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ ĐỢT 1 NĂM 2019

(BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-HĐXT ngày 24 tháng  6 năm 2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2019)
 

Điều 1. Quy định đối với thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển.

1. Phải có mặt trước phòng phỏng vấn đúng giờ quy định. Trang phục gọn gàng, lịch sự.

2. Xuất trình giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc giấy phép lái xe, hộ chiếu, thẻ Đảng viên) để thành viên Ban kiểm tra, sát hạch đối chiếu trước khi vào phòng phỏng vấn.

3. Ngồi đúng chỗ quy định, để giấy tờ tùy thân lên mặt bàn để các thành viên Ban kiểm tra, sát hạch và các thành viên Hội đồng xét tuyển kiểm tra.

4. Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, thước kẻ. Không được mang vào phòng thi điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, máy tính bảng, máy quay phim và các phương tiện thông tin khác; các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung phỏng vấn.

5. Thời gian chuẩn bị bài phỏng vấn, và trả lời phỏng vấn cho mỗi thí sinh là 30 phút.

6. Chỉ được sử dụng loại giấy nháp do Hội đồng thi phát.

7. Giữ trật tự, không hút thuốc trong phòng thi.

8. Không được trao đổi với người khác dưới mọi hình thức trong thời gian thi.

9. Nếu cần hỏi điều gì, phải hỏi công khai thành viên Ban kiểm tra, sát hạch.

10. Trong thời gian chuẩn bị và phỏng vấn không được ra ngoài phòng thi; nếu thí sinh đau, ốm bất thường thì phải báo cho thành viên Ban kiểm tra sát hạch và thành viên Ban kiểm tra sát hạch phải báo ngay cho Trưởng Ban kiểm tra sát hạch xem xét, giải quyết.

Điều 2. Xử lý vi phạm đối với thí sinh

1. Hình thức khiển trách: Được áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi:

a) Ngồi không đúng quy định;

b) Trao đổi với người khác đã bị nhắc nhở 01 (một) lần nhưng vẫn không chấp hành;

c) Mang tài liệu vào phòng thi nhưng chưa sử dụng.

Hình thức khiển trách do thành viên Ban kiểm tra, sát hạch lập biên bản và công bố công khai tại phòng phỏng vấn. Thí sinh bị khiển trách sẽ bị trừ 20% kết quả điểm thi phỏng vấn.

2. Hình thức cảnh cáo: Được áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi:

a) Đã bị khiển trách nhưng vẫn tiếp tục vi phạm nội quy;

b) Sử dụng tài liệu trong phòng phỏng vấn;

c) Trao đổi giấy nháp cho nhau;

d) Chép bài của người khác;

đ) Sử dụng điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, máy tính bảng, máy quay phim và các phương tiện thông tin khác trong phòng phỏng vấn.

Hình thức cảnh cáo do các thành viên Ban kiểm tra, sát hạch lập biên bản, thu tang vật  và công bố công khai tại phòng phỏng vấn. Thí sinh bị cảnh cáo thì sẽ bị trừ 40% kết quả điểm thi phỏng vấn.

3. Hình thức đình chỉ thi: Được áp dụng đối với thí sinh đã bị lập biên bản xử lý ở hình thức cảnh cáo nhưng vẫn cố tình vi phạm nội quy;

Hình thức đình chỉ thi do Trưởng Ban kiểm tra, sát hạch quyết định và công bố công khai tại phòng phỏng vấn. Thí sinh bị đình chỉ phỏng vấn thì điểm phỏng vấn  bằng 0.

4. Hủy bỏ kết quả phỏng vấn: Được áp dụng đối với thí sinh bị phát hiện đánh tráo bài phỏng vấn hoặc thi phỏng vấn hộ.

5. Nếu thí sinh vi phạm ở mức độ nghiêm trọng, cố ý gây mất an toàn trong phòng phỏng vấn thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật

6. Các trường hợp thí sinh vi phạm nội quy phải lập biên bản, các thành viên Ban kiểm tra, sát hạch và thí sinh vi phạm phải ký vào biên bản. Trường hợp thí sinh vi phạm không chịu ký vào biên bản thì mời thí sinh bên cạnh chứng kiến và cùng ký vào biên bản. Sau khi lập biên bản và công bố công khai tại phòng phỏng vấn, Thành viên Ban kiểm tra, sát hạch phải báo cáo ngay với Trưởng Ban kiểm tra, sát hạch.

7. Thí sinh có quyền tố giác những người vi phạm nội quy, quy chế xét tuyển viên chức cho Hội đồng xét tuyển; Ban kiểm tra, sát hạch.

Điều 3. Quy định đối với các thành viên Ban kiểm tra, sát hạch.

1. Phải có mặt tại địa điểm phỏng vấn đúng giờ quy định. Trang phục gọn gàng, lịch sự, đeo thẻ.

2. Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định và nội quy xét tuyển viên chức y tế năm 2019.

3. Giữ trật tự, không được hút thuốc, không được sử dụng điện thoại di động, máy ảnh trong phòng thi.

4. Không được trao đổi riêng với bất kỳ thí sinh nào trong thời gian phỏng vấn.

Điều 4. Xử lý vi phạm đối với thành viên Ban kiểm tra, sát hạch.

1. Thành viên Ban kiểm tra, sát hạch vi phạm các quy định tại Điều 3 của Nội quy này; tùy theo mức độ vi phạm, Trưởng Ban kiểm tra, sát hạch nhắc nhở hoặc đề nghị Chủ tịch Hội đồng xét tuyển đình chỉ nhiệm vụ phỏng vấn.

2. Trường hợp Thành viên Ban kiểm tra, sát hạch  có các hành vi chuyển đề thi ra ngoài, chuyển đáp án từ ngoài vào phòng phỏng vấn cho thí sinh thì Chủ tịch Hội đồng xét tuyển đình chỉ nhiệm vụ Thành viên Ban kiểm tra, sát hạch. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến kết quả kỳ xét tuyển thì bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật hoặc bị truy tố theo quy định của pháp luật./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

Nguyễn Thị Diện

 

Hình ảnh hoạt động nhân đạo
Hình ảnh hoạt động đoàn thể
Hình ảnh làm việc tại bệnh viện
Hỗ trợ
Hotline: 0393.856.657