Cuộc thi xây dựng và phát triển khoa, phòng giai đoạn 2022-2025

Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và đặc biệt là nâng cao khả năng điều hành quản lý cho đội ngũ quản lý khoa/ phòng trong bệnh viện. Bệnh viện Phục hồi chức năng tổ chức cuộc thi thuyết trình Kế hoạch phát triển khoa/ phòng giai đoạn 2022 – 2025

BS.CKII Nguyễn Thị Diện – GĐ bệnh viện phát biểu khai mạc

Chiều ngày 28/10, BV PHCN tổ chức cuộc thi xây dựng Kế hoạch phát triển khoa/ phòng  giai đoạn 2022 – 2025. Tham gia hội thi có Ban Giám khảo, Ban lãnh đạo bệnh viện, 12 thí sinh là trưởng, phó, phụ trách các khoa/ phòng và CBCNVC bệnh viện

Thí sinh thi thuyết trình Kế hoạch phát triển khoa/ phòng giai đoạn 2022 – 2025

Nội dung thi trong đó tiêu chí kế hoạch đảm bảo được một số nội dung: Tình hình  hiện nay ra sao? có những vấn đề gì tồn tại? Trong số các vấn đề tồn tại, những vấn đề nào được chọn là vấn đề ưu tiên giải quyết? Khi giải quyết các vấn đề ưu tiên đó phải đặt ra các mục tiêu gì? Sẽ áp dụng những giải pháp nào? Để thực hiện các hoạt động đó cần quỹ thời gian bao nhiêu, khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc? Những kiến nghị đề xuất.... Đây là cơ hội cho các thi sinh là lãnh đạo các khoa, phòng trong toàn viện nâng cao kỹ năng lập kế hoạch và xây dựng năng lực quản lý của mình. Từ đó, chất lượng khám chữa bệnh nâng cao, kiến thức, kỹ năng quản lý điều hành, kỹ năng thuyết trình được nâng cao.

Thuy Linh - Oanh Nguyen

Bài viết liên quan: